❓نحوه‌ی انجامِ مشاوره:
♦️نوشتنِ برنامه‌ی اختصاصی‌ِ روزانه متناسب با برنامه‌ی طول ترم یا فرجه،
♦️آموزشِ نحوه‌ی مطالعه‌ی دروس و معرفیِ منابع با توجه به هدف و سطحِ دانشجو
♦️نظارت برا اجرای برنامه و دریافتِ گزارش به صورتِ روزانه از طریقِ تلگرام
♦️ارائه‌ی مشاوره‌ی انگیزشی و ارائه‌ی راهکار برای رفعِ موانعِ فکریِ درس خواندن
♦️تماسِ تلفنیِ هفتگی و پاسخ به سوالات

📊 اهدافِ مشاوره:
🔹ارتقای معدل و بهبودِ وضعیتِ درسی
🔹کسبِ رتبه‌ی برتر یا قبولیِ آسان در آزمون
🔹بهبودِ پایه‌ی علمی برای ورود به مقطعِ بالینی
🔹ایجادِ انگیزه و ترغیب به درس خواندن با هدف افزایشِ ساعاتِ مطالعه و کاهشِ اتلافِ وقت

💰هزینه‌ی ثبت‌نام:
◾️یک جلسه( ۱_۱/۵ساعت مشاوره‌ی تلفنی): ۲۵۰ هزارتومان
◽️طرح ۱ ماهه: ۷۰۰ هزار تومان
◾️طرح ۲ ماهه: ۱/۳۵۰ ملیون تومان
◽️طرح ۳ ماهه: ۱/۱۹۵۰ ملیون تومان
◾️طرح ۶ ماهه: ۳/۹۵۰ ملیون تومان
◽️طرح ۹ ماهه: ۵/۹۰۰ ملیون تومان
◾️طرح ۱ ساله: ۷/۸۵۰ ملیون تومان

💢نحوه‌ی پرداختِ هزینه‌: طرح‌های ۳ ماهه و بیشتر را میتوانید در ۲ الی ۳ نوبت پرداخت کنید.

⭕️ نحوه‌ی انتخابِ مشاور: با توجه به رشته و مقطع تحصیلی، نظرِ خودِ شما و زمانِ آزادِ مشاورینِ محترم انجام خواهد شد.

❌ در صورتِ لغوِ مشاوره: از جانبِ دانشجو بعد از آغازِ مشاوره، مبلغِ پرداخت شده با کسرِ هزینه‌ی مدت زمانِ دریافت‌ شده‌ی مشاوره، عودت داده خواهد شد.