سی و ششمین دوره جایزه کتاب سال ۱۳۹۷ در حالی برگزار شد که در آن انتشارات آرتین طب موفق به دریافت این عنوان گردید.