انتشارات آرتین طب (شماره پروانه نشر: ۳۲۶۸) با مدیریت عباس علیدایی احمدی از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را در زمینه چاپ و نشر کتب پزشکی و دندانپزشکی آغاز کرد.


نشر آرتین طب متشکل از تیمی حرفه ای شامل نویسندگان، طراحان و متخصصین آماده سازی کتاب ، در زمینه ارائه کتب پزشکی قدم های استواری برداشته است تا بدینجا در سال ۱۳۹۸ مفتخر به دریافت عنوان ناشر برگزیده سال در زمینه کتب پزشکی می باشد.


امید است که بتوانیم همواره در خدمت رسانی در این زمینه پیشتاز باشیم.